Başkan Arslan şiddet ve tacizi önlemeye yönelik belgeyi imzaladı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP’nin yerel yönetimlerde çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı önlem alınmasını ve uygulanacak yaptırımlar taahhüt altına alınıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne imza attı.  Başkan Arslan, yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartı başta olmak üzere kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesi konusunda her zaman destek olacaklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik “Politika Belgesi” hazırladı. CHP yönetimindeki tüm belediye başkanları da bu belgeyi hayata geçirmek için imzalıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı maddelerini bu kapsamda Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da imzalayarak uygulamaya soktu.

Başkan Arslan’ın imzaladığı belgede belediyenin yükümlülükleri şu şekilde;

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA BELGESİ

AMAÇ

Cumhuriyet Halk Partisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartı başta olmak üzere; uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), iş yerlerinde şiddetin önlenmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nı kabul etmektedir.

KAPSAM

Bu sözleşmeler; şiddet ve tacize karşı gerekli önlemlerin alınmasını, önlenemediğinde uygulanacak yaptınmları taahhüt altına alır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nde şiddet ve taciz “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, bir defaya özgü veya tekrarlanan bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamalar ya da bunlarla ilgili tehditler” olarak tanımlanmaktadır. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler çalışanlar için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamaya taahhüt eder.

Bu kapsamda;

1.       Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’ nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemeleri esas alır. Her türlü ayrımcılığın karşısında durur. Bu anlayışla, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve veri toplamaya kabul eder.

2.       Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır.

3.       İş yerinde şiddetin ve aynmcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanın gözetilmesi esastır.

4.       Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarlnda adli makamlara yansıyan durumlar esas kabul edilir ve gerekli her türlü tedbir alınarak konu ivedilikle sonuçlandınlır. Bu süreçte gizlilik esaslna göre hareket edilir.

5.       Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde; hukuki ve/veya psikolojik destek sağlama.

6.       Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefler.

7.       25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın üyelere -işi aksatmamak kaydıyla- idari izin verilir.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx