Zorlu Enerji kayıtlı sermaye tavanını iki katına çıkarmak üzere Yönetim Kurulu tavsiye kararı aldı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki önde gelen şirketlerinden Engebeli Enerji, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmek, karını ve piyasa değerini çoğaltmak nedeniyle girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Konu hakkında değerlendirmede yer alan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak “Sermaye piyasalarındaki değerimiz, şirketimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için son derece manâlı. Önümüzdeki dönemler için büyüme hedefimizin temelinde şirket değerimizi çoğaltmak yer alıyor. Artma stratejimiz paralelinde, açıklanmış anapara tavanımızı artmak üzere Yönetim Kurulu tavsiye kararı kararı aldık. Bu sayede borç ve öz kaynak oranımızı iyileştirerek, güçlü yatırım planlarımızı hayata vermek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak, son 5 senede yaklaşık 5 Milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım ve Osmangazi elektrik dağılma bölgelerimizin gelişim projeksiyonuna tarafından öngördüğümüz projeler, yurt içi ve yurt dışı santral yatırımlarımız ve Akıllı Çözümler meslek birimi planlarımız için 2021 yılı da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 5 Milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirketten Kamuyu Yakma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Idare Heyeti üyelerinin 21 Ocak 2021 tarihinde aldığı karara aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

“Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin bereketli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken diğer yandan borç ve öz kaynak dengesini dinç bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerleme neticesinde; mevcut kayıtlı anapara tavanımıza demin ulaşılmamış olsa da Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Anapara Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Belirli Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üç milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altı milyar Türk Lirası)’ye artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

Tavan artırımına ilişkin işlem devam ederken Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

Hedeflenen yüzde 100’e değin bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı dilekçe fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Idare Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlı olmak suretiyle kamuya açıklanmasına,

İş bu kararın uygulanması için zorunlu her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır yer alan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.”

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort beylikdüzü escort bostancı escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bahçelievler escort ankara escort bayan