Zenginlik Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri… Zenginleşmek Ve Bereket İçin Okunan Dua Hangisidir?

Zenginlik Duası Nasıl Okunur? 

Zenginlik duasının okunuşu; Allahümme ya Ganiyyü ya Hamidü ya Mübdiü ya Müidü, ya Rahimü ya Vedud. Eğnini bi helalike an haramike ve bi fadlike Ammen sivake. 

Zenginlik Duası Türkçe ve Arapça Tefsiri 

Zenginlik duasının anlamı Ey Gani, Ey Hamid,Ey Mübdiü,Ey Müidü, Ey Rahimü Ey Vedud olan Allahım beni helal kıldıklarınla nimet ver. Bana haram kıldıklarını benden uzaklaştır. Bana fazlu kereminden ver beni başkasına yoksul etme. (Amin)

Zenginlik duasının tefsiri ise duanın birincil kısmında Allahu Tealanın esmalarını zikretmek vesilesiyle duada esmalar hürmetine arzu etmek fazileti yer almaktadır. Allahu Tealanın Ganiyyü esmasının anlamı Allahın hakiki zenginlik sahibi olmasını ve dilediğine zenginlik, mal, mülk vereceği anlamında olduğu için zikredilmektedir. Duada zikredilen diğer esmalar da Allahu Telanın kullarına vermesinde sınırsız olduğunu tarif etmek için yer almaktadır.

Zenginleşmek Ve Bereket İçin Okunan Dua Hangisidir? 

Mal mal sahibi almak ve zenginleşmek için birçok dua yer almaktadır. Zenginlik isteyen kişiler için okunacak duaların 1, 3, 7 gibi tek sayılar halinde okunması ve duanın bitiminde sadaka verilmesi duanın kabulüne vesile olması bakımından kayda değer olmaktadır. Dua okumadan önce estağfurullah aramak ve istiğfar ettikten sonra salavat okumak da faziletli olmaktadır.

 Zenginlik ve bereket için okunan dua;

 Bismillahirrahmanirrahim

 Kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.

Zenginlik için ya da malında büyüme isteyen şahısların bu duayı en az 4 kere zikretmeleri gerekmektedir. Borçlardan kurtulmak isteyenler için bu duayı 41 kere ard arda okumak ve aralarda dünya kelamı konuşmayacak şekilde okumak faziletli olmaktadır.

Zenginlik ve refaha gelmek isteyen şahısların zenginlik için ya Ganiyyü esmasını zikretmeleri de erdemli olmaktadır. Allahu Teala ya dua ederek esmaları da okumanın bolluk ve berekete gelmek açısından çoğu fazileti ve faydası bulunmaktadır. Zenginlik duası olarak nitelendirilen duanın okunması bununla beraber refaha ve huzura varmak içinde okunan dualar arasındadır. Allahu Tealanın dilediğini zengin kılığını dilediğini yaşattığını ve dilediğini öldürdüğünü ifade eden zenginlik duasının anlamını da mahsus dua etmek faziletinin çabuk olmasına menfaat sağlamaktadır.

Bütün dualarda olduğu gibi zenginlik duasının da okumadan öncesinde istiğfar ve salavat sürüklemek kabulüne vesile olması bakımından manâlı olmaktadır. Zenginlik duası okumak için abdest almak ve huzur üzere okumak önerilmektedir. Zenginlik duası aynı zamanda birçok açıdan bereketlenmeye vesile olan bir dua olarak okunmaktadır. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir