Yurtta kalmak için cumhurbaşkanına hakaret etmemiş olma şartı geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan şartların değişmesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir öğrencinin yurtlarda barınabilmesi için uyması gereken koşullar genişletildi.

Yeni düzenlemeye kadar, artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için “cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak” şartı da aranacak.

Öğrenci bu itham ile yurtta kalırken canice alırsa öğrenim süresi her tarafında bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere ilişiği kesilecek.

ŞARTLAR GENİŞLETİLDİ

Mevzuat ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı genişletildi.

Buna göre, taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş ya da farzedilen suçlar haricen tecil edilmiş hükümler hariç almak üzere, bilerek işlenen bir suçtan nedeniyle altı ay veya daha pozitif süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısında suçlar, cumhurbaşkanına hakaret, devletin bağımsızlık alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa aleyhinde suçlar, hayasızca hareketler, spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, gibi suçlardan mahkûm olmaması ve yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması şartı da aranacak.

Keza, “terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı saptama edildiği” gerekçesiyle devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan pozitif uzaklaştırma cezası almış olanların da her tarafta öğrenime başladıkları tarihe dek yurtla ilişikleri kesilecek. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir