Yenilenebilir enerjide patent sayıları istikrarlı bir ivme yakaladı

Çoğu ülke küresel iklim değişikliğine karşısında önlem edinmek adına yenilenebilir kaynaklara yönelirken, fosil kaynak kullanımlarını da asgari düzeye indirme yolunda araştırmalar yapıyor. Mevcut çalışmaların patent sayılarına da yansıdığına dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut; güneş, jeotermal, biyoyakıt ve rüzgar enerjilerinde patent sayılarının 2010 ila 2019 yılları aralarında kayda değer artışlar yakalandığına muhabere ederek, “Bu dönemlerde güneş enerjisinde 524 bin 491, rüzgarda 157 bin 141, biyoyakıt alanında 172 bin 064, jeotermalde ise 58 bin 969 berat başvurusu üretilmiş durumda. Bilhassa 2017 yılının yenilenebilir enerji konusunda kırılma dönemi olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

“Kurulu gücün 240 GW’a dek yükselmesi mümkün”
üstelik Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda da varlıklı bir ülke olduğunun altını çizen Akbulut, “Ülkemiz takvim 2 bin 737 saat güneşlenme süresi karşılığında Almanya takvim bin 600 saat güneşlenme süresine sahiptir. Güneşlenme süremiz Almanya’dan pozitif olmasına karşın güneşten kullanım konusunda çoğu ülkeye göre gerideyiz” diye konuştu. diğer taraftan enerji maliyetlerindeki artışın güneş enerjisine yönelimi artırdığına dikkat çekici eden Akbulut, “GES’lerin kurulu gücünün 240 GW’a değin yükselmesinin de mümkün olabileceğine dair öngörüler bulunuyor. Milletlerarası Enerji Ajansı’nın yayınladığı Dünya Enerji Görünümü raporunda da bahsedildiği gibi, güneş enerjisi şu an dünyanın birçok bölgesindeki en ucuz elektrik imal kaynağı olma konumuna yükselmiş ve dünyanın en seri gelişecek elektrik imal kaynağı olma yönünde ilerliyor. Bu durumun patent sayılarına da yansıdığını söyleyebiliriz” dedi.

“Yeşil OSB olma yönündeki araştırmalar, yenilenebilir enerjide berat sayılarını artıracak”
öte taraftan Türkiye genelinde çoğu organize sanayi bölgesinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda yatırım yaptığına dikkat çeken Akbulut sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni cins OSB’lerde enerji anlayışlarının da yenilenebilir enerjiye içten kaydığını görmek muhtemel. Bilhassa enerji ihtiyacının yüzde 50’lik bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik araştırmalar yapan organize sanayi bölgeleri var. Bu tarz çalışmaların orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji alanındaki berat sayılarını yukarı çekeceğini öngörüyoruz. Netice itibarı ile Türkiye lüzum yenilenebilir gerekse dönüştürülebilir enerji kaynakları konusunda oldukça bakir bir pazar. Buradaki potansiyeli yerli sanayicilerimizin ortaya çıkarması neticesinde keza patent sayılarımız büyüme gösterecek keza de yıllık bazda ortalama 42 milyar dolarlık cari açığın manâlı bir kısmının kapatılması yolundan pozitif yönde ilerlemeler kaydedeceğiz”.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort beylikdüzü escort bostancı escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bahçelievler escort ankara escort bayan