Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Gezi Parkı açıklaması: Başka birçok taşınmaz da vakıflara devredildi!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin İBB’den alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmesine ilişkin tanımlama yaptı.

Açıklamada Topçu Kışlası’nın II. Bayezid tarafından yapılmadığı kabul edilmesine karşın operasyon, 2008 yılında çıkarılan bir kanuna dayandırıldı.

Açıklamada hem Galata Kulesi, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Pera Palas Otel, Şişli Etfal Hastanesi, Vefa Lisesi gibi Türkiye genelinde bin 14 taşınmazın vakıflar adına kayıt edildiğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Seyahat Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmesiyle ilgili yorumlama yaptı.

Yazılı açıklamada, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki 751 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerinde açıklanmış taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına tescilinin gerekçelerini açıklama gereği duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Sultan Beyazıt’ın 911 H. (1505 M.) tarihli vakfiyesinde İstanbul’da bulunan cami, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için fazla sayıda dükkan, ev, bostan, çayır, arazi ve arsa vakfetmiştir. Vakfedilen taşınmazlardan manâlı bir bölümü ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer almaktadır. Ahkamü’l-Evkaf’a (Osmanlı döneminde yürüklükte olan vakıf kanunları) göre vakıf kurucusu ya da mütevellileri bu yerleri tek kira (icare), çift kira (icareteyn) ya da mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmişlerdir. Bu bağlamda; 3. Selim döneminde bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belirlenmiş bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üstüne kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet bahşedilen bu binalar, sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan Ahkamü’l-Evkaf’a kadar vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir.”

‘VAKIF MALI’ DİYE BİRÇOK TAŞINMAZI DEVRETTİLER

Çalışmalarda Vakıflar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince evveliyat kayıtlarının incelendiği ve söz konusu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na ait taşınmazlardan olduğunun saptama edildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, idare ve temsilini yaptığı mazbut (kuruluşları Osmanlı ve Selçuklu’ya dayanan ve günümüzde yöneticisi kalmayan) vakıfların haklarını korumaktadır. 2008’de yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi ‘Vakıf aracılığıyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur’ hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü gereğince İstanbul özelinde ve belediye mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Kulei Zemin Vakfına ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul’da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz vakıfları namına tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere itimat ettiği, herkes bir sanat eseri olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır.”

İBB’DEN TEPKİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına İBB’den tepki geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını bireysel Twitter hesabından alıntılayarak, “Yolculuk Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid göre yapılmadığını siz de belirttiğinize kadar, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?” diye yazdı.
 

Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid kadar yapılmadığını siz de belirttiğinize tarafından, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz @VGM_VAKIFLARGM ? https://t.co/DVqU704bl6

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 22, 2021  
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına şu yanıtı verdi:
 

VGM açıklama yaptı. Meali;

Evet Topçu Kışlası 2. Bayezid Vakfı kadar meydana getirilmedi, arsası 300 yıl sonradan bir askeri inşa tamamlanmak için kiralandı

Tam da dediğimiz gibi

Peki, Vakıf aracılığıyla meydana gelmemiş ve vakıf k. varlığı olmayan parkı neye dayanarak aldınız? https://t.co/zzPdBrD7Ck pic.twitter.com/0VYO7bfvoP

— Mahir Polat (@mhrpolat) March 22, 2021  
BirGün

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort bahçelievler escort gaziantep escort şirinevler escort kadıköy escort