Tarımsal kuraklıkla mücadele adımı

KURAKLIKLA MÜCADELEDE NE ADIM ATILACAK?

Tarımsal kuraklıkla mücadele en önemli hedeflerden biri. 2023-2027 eylem planı da yayımlandı, yol haritası çıkarıldı. Bu doğrultuda öncelikle kuraklığın etkilerini azaltmak için gerekli ölçümler yapılacak. Envanter ve rasat bilgileri toplanacak. Risk analizleri yapılacak, su potansiyeli belirlenecek. Kısa, orta ve uzun dönem politikaları belirlenecek.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Mücadele kapsamında Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturuldu. Yönetim koordinasyon kurulu, izleme, erken uyarı ve tahmin komitesi, risk değerlendirme komitesi veri akış birimi gibi farklı alt birimlerden oluşuyor. O birimlerde çölleşme ve erozyonla mücadeleden Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Gıda ve Kontrol Genel Müdürüne, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve konu ile ilgili STK’lara kadar pek çok genel müdür ve isimler yer alıyor.

Yönetimce alınacak kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu tarım alanlarında sulamanın, gerekli su yatırımlarının planlanması, iklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik, sosyal destekler, mera otlatma ve arazi kullanım planları, kuru alanda tarımsal üretim yapmak için gerekli tedbirlerin planlanması, gibi tedbirler de hayata geçirilecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.