“Kamuda vasıta alımına sınırlamalar getirilecek, müsriflik önlenecek”, taşıt alımı ve kiralanmasında “düşük maliyet”, “gerekli gereksinim” ve “yerli imal” kriterleri uygulanacağı belirtilmiş Ekonomi Reform Paketi üzerinden 6 gün geçmeden