Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ 11 temel ilke, 9 niyet, 50 gaye ve 393 faaliyeti kapsıyor. Erdoğan plana ilişkin, “İnsan Hakları Eylem Planı, geçmişin muhasebesi ile geleceğin murakabesinin ürünü