Tüzük Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı’nın “etkinlik” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetleme yetkisini anayasaya tutarsız bularak iptal etti. Anayasaya kadar Anadolu Ajansı’nın özerk ve