İstanbul’da Cibali Mahallesi Esrar Dede Cadde’taki Tahir Ağa Camisi’ni, Sarayı Hümayun Kapıcıbaşışı Seyyid Mehmet Tahir Ağa 1760-1761 yıllarında yapı ettirmiş. Surre eminliği yapan, dönüşte Şam’da şehit olan Mehmet