Her ay hane içinde kişi başına düşen sıradan aylık kazanç tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha eksik olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına yardım amacıyla