Son dakika… Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim duyurusu: Ders saatleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze eğitime geçişle ilgili yöntem ve esasları belirledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya tarafından; 12’nci sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en düşük 16, azami 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 1’inci dönem işletmelerde beceri eğitimine devam edenlerle 2’nci dönemde devam etmek isteyen öğrencilerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren laf konusu eğitimi sürdürmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği vakit ile ölçme ve değerleme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, istek etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı ya da parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine tarafından okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında aşırılık oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile hoş sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise açıklanmış oldukları program türü ile bölge ve dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

ÖĞRENCİLER DERSLERİN TÜMÜNDEN SORUMLULUK SAHIBI OLACAK

Yüz yüze planlanmayan 12’nci derslik dersleri ile öteki sınıfların dersleri uzakta eğitim dahilinde yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değer biçme uygulamalarında yüz yüze ve uzakta eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumluluk sahibi olacak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ast ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve öteki okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzak eğitime başlanacak.

1 Mart’tan itibaren ise ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve bütün özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim görebilen öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze ve uzaktan başlayacak.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1’inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak.

Ortaöğretim kurumlarının tüm derslik seviyelerinde 1’inci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu bölge zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, eğitim kurumu müdürlüklerince zorunlu tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin bütün meslek ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe dek e- Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

1’inci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak. Her bir imtihan, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi gerekli haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde yakalamak amacıyla bir günde her bir öğrenci için 2 dersten, zorunlu hallerde en fazla 3 dersten imtihan yapılabilecek. Sınav tarihleri, en az bir hafta evvelden öğrencilere duyurulacak ve e- Mektep sistemine işlenecek.

Sınavlar, COVID- 19 salgını zarfında ilk önce temizlik, maske ve maddesel mesafe kuralları olmak üzere alınan diğer tüm önlemlere uygun olarak yapılacak.

SORUMLULUK SINAVLARI 22- 26 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlarına karşın olarak 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına tescil hakkı şampiyon ve geçici kayıtları yapılan oysa sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumluluk sahibi dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin mesuliyet sınavları, 22- 26 Şubat 2021 aralarında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine değin tamamlanacak.

Sorumlu olarak sınıf geçen öteki öğrencilerin yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 1- 31 Mart 2021 tarihleri aralarında tamamlanacak şekilde planlanacak.

Ders yılının birincil haftası içinde yapılması gereken ‘Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9’uncu sınıfa geçiş’ sınavları kapsamında 22- 30 Haziran 2020 tarihleri aralarında gerçekleştirilen tatminkarlık sınavlarında başarısız olan öğrenciler, tekrar benzer usulle 1- 31 Mart 2021 mesuliyet sınavı döneminde de yeterlilik sınavına alınacak. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

ÖĞRENCİLER BULUNDUĞU İLDE SINAVA KATILABİLECEK

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde KKTC dahil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri mektep ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, benzer okul türü bulunmaması halinde benzer program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin  bulunduğu mesken yerlerine yakın il ve ilçelerde bulunan belirli olduğu okulla aynı mektep, program türü, alan, dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecek.

Okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri, 26 Şubat 2021 Cuma gününe değin sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili mektep müdürlüğüne bir başvuru ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü mektep müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen mektep müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili mektep müdürlüğüne ulaştırılacak.

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 2’nci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten imtihan puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu 1’inci dönem karşılaştırılıp verilen ve öğrencinin 2’nci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecek.

Kendisinde veya aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, mektep içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Ayrıca, ortaöğretim kurumlarında, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem başında yapılması gereken Öğretmenler Kurulu 15 Şubat 2021, Eğitim Kurumu Bölge Zümreleri 16 Şubat 2021, Eğitim Kurumu Bölge Zümre Başkanları Kurulu 17 Şubat 2021, İlçe Alan Zümreleri 18 Şubat 2021, İl Alan Zümreleri 19 Şubat 2021 tarihlerinde, diğer kurullar ise takvimine uygun şekilde eğitim kurumu ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince planlanarak çevrim içi olarak yapılacak.

Daha önce planlanarak yapılmış olan söz konusu toplantılar geçerli olacak, baştan yapılmayacak ama üretilmiş olmasına rağmen gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde baştan planlanarak belirli tarihlerde gerçekleştirilebilecek. DHA

İlginizi ÇekebilirValilik açıkladı: Haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacakValilik açıkladı: Haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir