POMEM sınav giriş yerleri açıklandı: POMEM sınav yeri sorgulama ekranı…

Polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren POMEM için antre sınavı için imtihan yeri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi tarafından POMEM 27. dönem için 200’ü kadın, 6800’ü erkek elde etmek üzere toplam 8.000 öğrenci alımı alım yapılacağı duyurulmuştu.

27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ

POLİS AKADEMİSİ’NDEN POMEM DUYURUSU

POMEM sınav antre yerleri Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan tanımlama ile yayınlandı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değer biçme ve seçme sınavı ön sıhhat kontrolüne katılacak olan adaylar imtihan merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu gerçekleştirmek suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sıhhat kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya öbür irtibat araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu beyanat niteliğindedir.

Adayların, Imtihan Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüş kayıt cihazı ya da bunlara aynı değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE SÜRE YAPILACAK?

27. dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Durumu Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.

POMEM BAŞVURU FORMU ŞARTLARI NELER?

POMEM’lere tatbik yapacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadar kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan eşitlik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan ya da üstünde puan almış almak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tarzında (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tarzında (65,00) taban puan ya da üzerinde puan almış elde etmek.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin benzer ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın minimum % 80’ini almış edinmek, (Şehit veya vazife malulü eş ya da çocukları: Güvenlik Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Emniyet Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin benzeşen ya da çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri zarfında olanların benzer ya da çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış elde etmek.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda yer alan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan daha sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate gücüne gitmek şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış elde etmek, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş elde etmek)

e) Tabanca taşımaya ya da silahlı tahsis yapmaya yasal bir engeli bulunmamak,

f) Güvenlik Teşkilatı Afiyet Şartları Yönetmeliğinde kayıtlı şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin tepe ve kilo
şartları aşağıda açıklanmış, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Durumu Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, hanımefendi öğrencilerin minimum 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve hanımefendi öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Vücut Kitle İndeksi olacaktır.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Cinayet Kanununun 53’üncü maddesinde belirli süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasıtlı Olarak işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa zeka bir sene ya da daha artı süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa aleyhinde suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması anlaşma ile neticelenmemiş elde etmek,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, kimsesiz fuhuş yapılan konut ve güya yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış elde etmek, genel ahlak ve edebe tutarsız mahiyette her türlü yazılmış, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî ya da idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan nedeniyle idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş edinmek,

h) Dilekçe tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı demeç sunmak, (imtihan uygulama dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle çare görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Durumu Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış edinmek,

k) Güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması olumlu edinmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir