Marka Yatırım YKB Mine Tozlu Sineren, SPK’nın tedbir kararına ilişkin açıklama yaptı

Kamuyu Yakma Platformunda yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı, kabahat duyurusu ve işlem yasağı hakkında zorunlu bütün belge ve kanıtları ilgili kurumlara sunduklarını açıklayan Tozlu, “Yatırımcılarımızı sıkıntılı edecek herhangi negatif bir durum yoktur. Borsa İstanbul nezdinde operasyon görebilen hisse senetlerinde şahsım kadar asla alım satım işlemi yapılmamıştır. Konunun kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyoruz” dedi. Marka Yatırım Holding Idare Heyeti Başkanı Mine Tozlu Sineren yaşanan süreçle ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“21.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Anapara Piyasası Kurulu Tedbir Kararı ile Marka Yatırım Holding A. Ş. idare heyeti başkanı olarak şahsımın da yer aldığı 15 birey hakkında SPK’nun ilgili hükümlerince kabahat duyurusunda bulunulmasına ve işlem yasağı getirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Ilk Olarak konuyla ilgili olarak gerek şirketin gerekse yatırımcılarımızın menfaatlerini gözetmek adına bu karara aleyhinde yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Tedbir kararına konu olan süreçte 2017 yılında tahsisli anapara artırımı tarafımca yapılarak şirkete nakdi olarak bizzat tarafımca gönderilen bedele karşılık adıma tayin edilen 11.990.000 adet hisse senedine dayalı bu kararın verildiği anlaşılmaktadır. Tahsisli anapara artırımından aracısız adıma tescil edilen hisseler, yatırımcılarımıza zarar vermemek ve fiyat istikrarını korumak adına asla tarafımca operasyon görebilen tipe dönüşmesi için başvuru yapılmamış ve kaydileştirilerek Borsa İstanbul nezdinde halka satışı yapılmamıştır. Yatırımcılarımıza zarar vermemek için tahsisli sermaye artırımından adıma kaydedilen bu hisse senetleri, özgür piyasada oluşan fiyatlar gözetilerek ve kendi şahsi menfaatlerim bir kenara bırakılarak piyasa fiyatının altına zarara dayanmak suretiyle tarafımca virmanlanarak üçüncü şahıslara bedeli karşılığında devredilmiştir.

Bu işlemden elde edilen gelir  ise, o zaman ANSA Yatırım Holding A. Ş. olan şirketimizin eski idare döneminden kalan borçların ödenmesi amacıyla yeniden Marka Yatırım Holding A. Ş. menfaatleri doğrultusunda kullanılmıştır. Mine Tozlu olarak Marka Yatırım Holding başkanı olduğum süre zarfında Borsa İstanbul nezdinde işlem gören tipte hisse senetlerinde şahsım kadar alım satım işlemi asla yapılmamıştır. Bununa ilgili devlete ait evrak ve belgelerimizi ilgili makamlara sunarak 21.01.2021 tarihli Anapara Piyasası Kurulu Önlem Kararı’nın kaldırılması ve Marka Yatırım Holding A. Ş.’nin haklarına halel getirecek herhangi bir davranışımın olmadığı ilgili makamlarla paylaşılarak bu gelişmeler yatırımcılarımıza duyurulacaktır.

Bahsi geçen Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararına konu eylemin tarafımca asla kabul edilmediğini belirtmekle isterim. Şahsım olarak şirketin yönetimini aldığım dönemden bugüne şirketimizin geldiği şart itibariyle yatırımcılarımızın menfaatlerini gözetmek namına verdiğim haklı mücadelem bedensel verilerle kamuoyunun takdirindedir. yönetim kurulu başkanı olarak göreve geldiğimden bugüne yegâne amacım şirketi desteklemek ve büyütmek olup tüm emeğimiz ve yatırımlarımız bu yöndedir. Yatırımcılarımızın zarar görmemesi namına haklı hukuki mücadelemiz sürdürülecek olup gelişmelerden bütün aşamalarda yatırımcılarımız haberdar edilecektir. Saygılarımla bütün yatırımcılarımızın takdirine sunarım.”

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort beylikdüzü escort bostancı escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bahçelievler escort ankara escort bayan