Johnson Controls, inşaat sektörü için yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı

Akıllı, sağlıklı ve sürdürülebilir binalar faaliyet bildiren Johnson Controls, inşaat sektöründe 800’ü aşkın karar vericiyle yapılan ve dinç yapı trendleri ve teknolojilerine yatırımı artırmaya yönelik değişimi ortaya koyan anketini sonuçlarını açıkladı.

Konu hakkında konuşan Johnson Controls CEO’su George Oliver şunları söyledi: “Dinç bir dünya vizyonunun merkezinde dinç binalar olmalıdır ve bu da insanlara, mekanlara ve gezegene hizmet etmek için en önemli unsurları gerçekleştirmek anlamına kazanç. Open Blue teknolojilerimiz bina peyzajını yeni her tarafta oluşturarak işletmelerin sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmelerine asistan olan enerjik ve zeki özellikler oluştururken dinç mekanlar, zenginleştirilmiş deneyimler ve maliyet tasarrufları sağlıyor. Johnson Controls, yeni yapı teknolojilerini insanlara, mekanlara ve gezegene odaklanmamızı sağlayan ayrım oluşturan çözümlere dönüştürmede sektöre öncülük ediyor”.

Anketler, katılımcı şirketlerin yüzde 90’ının dinç yapı girişimlerine ayrılmış kaynaklara sahip olması nedeniyle ihtiyacın hiç olmadığı dek büyük olduğunu doğruladı. 2020 salgını, az sayıda müşterinin düşük doluluğa rağmen bina işletme giderlerini düşürebildiğini ortaya koyarak, elastikiyet sağlayan teknolojilere olan ihtiyacı vurguladı.

Tesis işleticileri anketi, sağlıklı ahali, sağlıklı mekanlar ve dinç bir gezegen hedeflerine varmak için spesifik yatırım önceliklerini ortaya koydu:

Sağlıklı insanlar
Şirketler, yüksek performanslı ekiplerin gücü olarak görülen çalışan sağlığı ve esenliği konularına artan bir şekilde daha pozitif tartma veriyor. Çalışmalar, kuruluşların dinç yaşam, temiz hava ve iç huzura karşın yatırımlarında artma olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 80’i COVID salgını sırasında ve sonrasında yapı sakinlerinin sağlık durumu ve güvenliğini korumanın çok veya son derece kayda değer olduğunu belirtti. Bunlara sıcaklık kontrolü, dezenfekte etme, havalandırma ve hava filtreleme gibi yeni faktörler eklenmektedir. Bunların tümü zeki sensörler ve teftiş yazılımı ile geliştirilmiş, rahat sistemler ve ekipmanlar gerektirmektedir. COVID salgının ortaya koyduğu gerçekler, bu teknolojilerin temassız erişim ve bağlantı takibi konularında potansiyel faydasını artırdı. Bu özellikler, güveni muhafaza ederken misafirlerin ve yapı sakinlerinin binaya erişiminin, sirkülasyonunun ve konumunun gelişmiş takibi yoluyla genel yapı güvenliğini artırmaya muavin olabilir.

Sağlıklı mekanlar
Maliyet tasarrufu temin etmek ve verilerle desteklenen çabuk ve bilgiye dayalı kararlar edinmek, tesis faaliyetlerinin kayda değer bir parçasıdır. Johnson Controls bağımsız araştırmalarında, tesis yöneticilerinin yüzde 80’i acil durumlara şipşak cevap verme esnekliğinin artmasının, elastik tesis izleme ve dinç hava stratejileri gibi teknolojilere yatırım konusunda en önemli itici güç olduğunu belirtti.

Sağlıklı gezegen
Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve zeki bina teknolojisi alanlarındaki gelişmeler her geçen sene daha da manâlı ülkü geliyor. Araştırmalarda, tesis yöneticilerinin yüzde 76’sı enerji maliyeti tasarruflarının yatırım için en büyük nahoş güç olduğunu belirtti. Bu yatırımlar yatırımcıları, çalışanları ve müşterileri sürüklemek ve yetişmek için önemli bir kriter olan kurumsal sürdürülebilirlik sıralamalarını da etkiliyor.

Binalar, gezegenin toplam enerji tüketiminin takriben yüzde 40’ından ve enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yüzde 36’sından sorumludur. Ancak binaların yalnızca yüzde 1’i enerji tasarrufu sağlayan yenileme işleminden her yıl geçiyor. Etkili bir şekilde harekete devretmek çoğalan düzenlemelere armoni sağlamada, enerji tüketimini azaltmada ve sürdürülebilirliği artırmada hayati önem taşır. Gezegenin sağlığı için yapılan çalışmalar, kuruluşların yüzde 57’sinin önümüzdeki on yıl içinde en düşük bir tesiste net sıfır karbon veya pozitif enerji durumunu gerçekleştirmeyi planladığını ortaya çıkardı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort beylikdüzü escort bostancı escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bahçelievler escort ankara escort bayan