Gergerlioğlu: Yargıtay kararı insan hakları aktivizmine büyük bir darbe

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay’ın kendisi hakkında verilmiş 2,5 takvim hapis cezasını onamasıyla ilgili TBMM’deki tüm milletvekillerine mektup yolladı. Gergerlioğlu, “Milletvekili seçildiğim bir dönemde milletvekili dokunulmazlığına tutarsız bir şekilde yargılamaya devam edilmiştir.” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay’ın kendisi hakkında verilen 2,5 sene hapis cezasını onamasını “İnsan hakları aktivizmine vurulan bir darbe” diye nitelendirdi.

Türkiye Büyük Irk Meclisi’nde (TBMM) bulunan bütün milletvekillerine mektup gönderen Gergerlioğlu, mektubunda
2016 yılındaki Facebook ve Twitter paylaşımları mazeret gösterilerek, “silahlı örgüte üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma” suçlarından soruşturma başlatıldığına sinyâl etti.

YARGITAY 16’NCI CINAYET DAİRESİ KARARI 28 OCAK’TA ONADI

Gergerlioğlu, “2017 yılında hazırlanan iddianamede paylaşımlarımdan bir tanesine TMK 7/2 zarfında değerlendirilmiş ve millet davası açılmıştır” dedi. Davaya konu paylaşımın, ulusal bir medya kuruluşunun halen yayında olan bir linki olduğunu kaydeden Gergerlioğlu, yerel mahkemenin kendisine 2 sene 6 ay hapis cezası verdiğini kaydetti.

Gergerlioğlu, “2018 yılında milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı almama rağmen istinaf yargılamasına devam edilmiş, Yargıtay 16’ncı Canice Dairesi ise kararı 28.01.2021 tarihinde onamıştır.” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu mektubunda şöyle devam etti: “Yargıtay kararında, hakkımda yasama dokunulmazlığı bakımından yaptığı değerlendirmede Anayasa’nın 83’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının 2’nci cümlesinde düzenlenen ‘seçimden önce başlanılmış olmakla birlikte adalet ve özgürlükleri kötüye kullanıldığı’ gerekçesiyle dokunulmazlıktan yararlanamayacağıma hükmetmiştir. Mazeret olarak da Tüzük Mahkemesi’nin 2008 tarihli bir kararına atıf yaparak; ‘fikir açıklamalarının kötüye kullanma olarak değerlendirilebileceğini, fakat her us açıklamasının yok, demokratik yaşam için ilk elden açık ve yakın tehlike oluşturan us açıklamalarının’ bu kapsamda olduğunu belirtmiştir.”

“BASIN AÇIKLAMASI TERÖR PROPAGANDASI SAYILDI”

“Kararda yaptığım; paylaşımda mesajın ‘örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullanıldığı, örgütün cebir ve şiddet taşıyan eylemlerini yasal belirten ve teşvik eden ifadeler içerdiği’ gerekçesiyle bu açıklamanın sahiplenildiği belirtilmiştir.” diyen Gergerlioğlu, “Kast açısından paylaşımım ‘PKK’yi yasal göstermeye çalıştığım, örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini çoğaltmak, sesinin kitlelere duyurulmasını temin etmek, örgütün başa çıkılması imkânsız bir baskı olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üstünde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artmak ve faal desteğini temin etmek amacı taşıdığı’ ifade edilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

KARŞI OY YAZISINDA HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Gergerlioğlu mektubunda şunları dile getirdi: “Yargıtay’ın onama kararına yazılan karşı oy yazısında hem dokunulmazlık açısından hem de suçun unsurları açısından kapsamlı bir değerleme yapılmıştır. Onama kararında yer almayan yasal tartışmalar aleyhte oy yazısında yer bulmuş, bu karşı oy yazısı ile yargılamanın da bahşedilen cezanın da hukuka aykırılığına açıkça uyarı çekilmiştir.

Ilk Önce mahkûmiyet kararının kesinleştiği bu dönemde halen milletvekili sıfatına sahip olduğumu hatırlatmak isterim.

Tüzük’da 2001 yılında yapılan değişim ile yasama dokunulmazlığına istisna tutulan hakkın kötüye kullanımına ilişkin madde büyük bir değişiklik geçirmiştir. Maddeden dobra dobra ‘zihin”’ ifadesi çıkarılmış olması nedeni ile propaganda suçu dobra dobra bu kapsamdan çıkarılmıştır.

Bu yönüyle anayasaya ve kanuna aykırı bir şekilde, dokunulmazlığı yer alan bir milletvekilinin yargılamasına devam edilmesi ve hakkında cezaya hükmedilmesi açık açık anayasaya, siyasi faaliyette katılmak, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye’nin imzalamış olduğu milletlerarası demokratik sözleşmelere aykırıdır.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE”

ÖTE YANDAN milletvekili olduğum dönemden çok önce de insan hakları savunucu olarak öyle fazla toplumsal olaya dikkat çektiğim, bunları kamuoyu gündeme taşıdığım unutulmamalıdır. Suç teşkil ettiği bahis edilen paylaşım da çözüm sürecine dair tartışmaların devam ettiği bir dönemde barışma çağrısıyla yapmıştır. Milli bir haber sitesinin linki ile birlikte şiddete teşvik amaçlı taşımayan bir paylaşım nedeniyle ağır bir suçtan dolayı cezalandırılmam ifade özgürlüğüne yapılan açık bir müdahaledir.

Keza kararda akıl açıklamamın aracısız ya da dolambaçlı olarak nasıl açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu hususunda bir değerleme de yapılmamıştır.

Bahsi geçen haber linkinin halen erişime açık olmasına karşılık, bu linki alıntılayarak paylaştığım için hapis cezasına çarptırılmam ve milletvekilliğimi kaybetme riskiyle karşısında karşıya olmam hukuk kurallarının herkese eşit olarak uygulanmadığının kanıtıdır. Bu madde dahilinde yargılanan böylece çok milletvekilinin yargılamalarının mahkeme kararıyla durduğunu lakin benim yargılamamın kasti devam ettirildiğini de bilginize sunarım.

“YARGITAY VE TÜZÜK MAHKEMESİ İÇTİHATLARINA AYKIRI”

Bir insan hakları savunucusu olarak, sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapmış ve çözüm sürecine aracısız olarak katkım bulunduğunu alenileşmiş bir haberin içeriğini paylaşmasının propaganda suçu olarak değerlendirilmesi gerek mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay’ın, gerekse de Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır.
Dolayısıyla milletvekili seçildiğim bir dönemde milletvekili dokunulmazlığına aykırı bir şekilde yargılamaya devam edilmiştir. Ve baskı yorumlarla hakkımda mahkûmiyet hükmü verilmiştir.

Adaletli yargılanma başta edinmek üzere Tüzük ve AİHS de koruma altına alınmış haklarım ihlal edilmiştir.

“ENİS BERBEROĞLU KARARI GİBİ AYM’DEN DÖNER”

Sayın Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi kararın alelacele ve siyasi rant olmak nedeniyle Meclis’e getirtilip okutulması amacıyla Yargıtay kadar seri bir şekilde çıkarılan bu karar çok açık bir adalet ihlallerine yol açacaktır. Anayasa Mahkemesi tarafından da hakkımda ihlal kararı vermesi güçlü olarak muhtemeldir.

Bugün benim aldığım cezanın başta Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisine yani halk müziği iradesine sonradan da benim gibi insan hakları savunucusu bir milletvekiline verilmiş olması insan hakları aktivizmine vurulmuş büyük bir darbedir. Bugün insan hakları reform paketi açıklanırken herkesin sorduğu soru ‘İnsan hakları aktivisti Mv. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hukuksuzca suç oluşturan verilip milletvekilliği düşürülmek isteniyorken insan hakları paketi ne dek arkadaş canlısı olabilir?’”

Gergerlioğlu, mektubunun sonunda hakkında bahşedilen kararla ilgili tüzük hukukçuları Kemal Gözler, Ersan Neşelendirici ve Osman Can’ın yazılarının linkine yer verdi. Gergerlioğlu, milletvekillerine hitaben, “Bu yazılar hukuksuzluğu anlama noktasında sizlere daha da yardımcı olacaktır. Saygılarımla.” dedi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort bahçelievler escort gaziantep escort şirinevler escort kadıköy escort