Boğaziçili akademisyenler, Melih Bulu’nun atamasının iptali için Danıştay’a başvurdu

Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler, Melih Bulu’nun üniversiteye rektör atanmasına karşısında Danıştay’a dava başvurusu yaptı.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Kararı ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Üniversite dışından yapılan bu tayin, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisiyle karşılandı. Rektör atamasına karşısında okulda başlayan eylemler ise hala devam ediyor.

Rektörlüğün önünde jurnal olarak tekrarladıkları sırt dönme eylemini sürdüren akademisyenler, söz konusu yönetimle ilgili işlemi Danıştay’a taşıdı. 70’i aşkın akademisyen göre yapılan dava başvurusunda Melih Bulu’nun atamasının iptali istek edildi.

Dava dilekçesinde atamanın Anayasal ilkeler ve hukuka tutarsız olduğu belirtildi.

Danıştay’a sunulan dilekçede, “Yapılan tayin işlemi, Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka tutarsız bir işlemdir” denilirken “Sayın Cumhurbaşkanı göre kullanılan takdir yetkisi maalesef halk yararının aleyhine ve ödev işleminin yapacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SİYASİ PARTİ ÜYESİ REKTÖR KANUNA AYKIRI

Dilekçede, Melih Bulu’nun siyasi geçmişine de dikkat çekilerek, Yükseköğretim Kanunu’nda rektörlük ataması için belirlenen “(Siyasi parti üyesi olan) öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Yoklama Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve akademi müdürü ve birim başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler” koşulu hatırlatıldı.

“Kanun koyucu yaptığı işbu düzenleme ile, demokratik hakları faydalanma özgürlüğü ile kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde, faal karar verici durumda olan üst aşama bürokratlarının tarafsız ve egemen bir konumda olmaları gerektiğine vurgu yaptığı izahtan varestedir” denilen dava talebinde, öteki bazı üniversitelerin rektörleri hakkında da şu bilgiler verildi:

“Eski AK Parti milletvekili Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi’nde, eski AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Cevdet Erdöl İstanbul Afiyet Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak Ege Üniversitesi’nde, eski AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ise 9 Eylül Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptığı öğrenilmiştir.”

ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLİĞİ

Dilekçenin devamında Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamanın üniversite özerkliğiyle “Tam bir çelişki içinde” olduğu vurgulanırken “Anayasal düzeyde güvence altına alındığı ve uluslararası sözleşmelerle vaat altına girildiği üzere, üniversitelerin kurumsal ve bilimsel özerkliğinin korunması kamu otoritesinin yükümlülüğüdür. KHK ile normlar hiyerarşisine tutarsız şekilde yapılan düzenleme ise bu yükümlülüğün tam tersini açıklama etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘BU ATAMAYI YARGI ETMİYORUZ’

Başvuruda, talepten önce şu ifadelere yer verildi: “Sözü uzatmadan söylenecek şey, ülkemizin, millet üniversitelerimizin ve dolayısı ile Boğaziçi Üniversitemizin bu şekilde yapılan bir atamayı yargi etmediğidir. Maalesef, Boğaziçi Üniversitesi’nde yeterliliği olan bu dek fazla sayıda Profesör varken yukarıda izah ettiğimiz üzere siyasi kimliği besbelli olan, üniversite teamülleri gereği bırakınız rektörlüğü, üniversiteye akademisyen olarak kabulü olası olmayan Sayın Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması kararının lüzum tayin yönteminin Anayasaya tutarsız oluşu gerekse, kullanılan takdir hakkının ulus yararı hilafına oluşu gerekçeleri ile iptali gereklidir.”

Yapılan başvurunun talep kısmında 703 sayılı KHK hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusunun sonucunun sorulması ile neticesinin bekletici mesele yapılması, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin rektör atamasıyla ilgili kısımlarının iptali için Tüzük Mahkemesi’ne başvurulması, rektör ataması işleminin iptali istek edildi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort bahçelievler escort gaziantep escort şirinevler escort kadıköy escort