BM’den Türkiye raporu: Erkeklerin yüzde 18’i ‘çocuk yaşta evliliğin cezası olmamalı’ diyor

Birleşik Milletler Kadın Birimi’nin hazırladığı, ‘Türkiye’de çocuk yaşta erken ve zor kullanarak evliliklere (ÇEZE) ilişkin erkek algısı’ başlıklı raporda, erkeklerin yüzde 25’inin kız çocukların maksimum 15 yaşına kadar ‘çocuk sayıldığını’ düşündüğü kaydedildi. 

2 bin 733 erkek katılımcıyla yürütülen çalışmada, katılımcıların yüzde 18.1’i ‘çocuk yaşta evliliğin bir cezası olmaması gerektiğini’ söyledi.  

Erkeklerin yüzde 10’u ‘ergenliğe giren kız çocukların evliliğe hazırlanmış olduğunu’, yalnızca yüzde 2.5’i bunun erkek çocuklar için geçerli olduğunu belirtti.

ÇEZE’ye tanık olduğunda “Dürüst bulmuyorum ama bununla ilgilenecek birey ben değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 36.8 olarak tespit edildi. 

“CEZALAR NADİREN UYGULANIYOR”

Görüşülen kişilerin yüzde 80’e yakını yasaların müsade verdiği yaştan önce yapılan evliliklerin cezasının olduğunu, katılımcıların yüzde 16’sı ise bunun cezasının olup olmadığını bilmediğini söyledi. 

Yasaların izin verdiği yaştan önce yapılan evliliklerin cezası olduğunu düşünenlerin yüzde sekizi, bu cezaların hiç uygulanmadığı görüşünde. Katılımcıların dörtte üçüyse cezaların nadiren uygulandığını belirtti.

‘KANUNLARLA ÖNLENEBİLİR’ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 76

Cezaların büyük ölçüde ve iyice uygulandığını belirtenlerin oranı yüzde 32. Kanunlarla kız çocukların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçilebileceğini düşünenlerin oranıysa yüzde 76. 

‘KIZ ÇOCUĞUN KARARLARI ANNE-BABAYA BAĞLIDIR’ DİYENLERIN ORANI YÜKSEK

Katılımcılar, 15-18 yaş aralığında kız çocukların tercihlerine önemli ölçüde ‘ailesinin karar vermesi gerektiğini’ savundu. 

Katılımcıların yarıya yakını, ‘erkek arkadaş seçimi ve kız çocuğun nasıl giyineceği’ konularındaki kararların anne babaya ait olduğunu söyledi.

Yalnızca dost seçimi konusunda katılımcıların çoğunluğu bu kararın kız çocuğun kendisinde olduğunu belirtti (yüzde 70). Kız çocuğun ‘eve kaçta geleceği olarak anne babanın karardır’ diyenlerin oranı ise yüzde 78. 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ile cinsiyet normları gibi kavramların da incelediği çalışmaya katılanlara ‘erkek olduklarını hissettiren’ olaylar ya da durumlar soruldu. 

Askerlik en sık (yüzde 16) dile getirilen koşul olarak kaydedilirken bunu, baba almak (yüzde 14), sünnet elde etmek (yüzde 13), evlenmek (yüzde 12), meslek hayatına atılmak (yüzde 12), sevgilinin olması (yüzde 10) ve kendi parasını galip gelmek (yüzde 9) takip etti. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir