Birinci çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11,4’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart devrine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna nazaran, Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki bireylerde mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, birinci çeyrekte geçen yılın birebir çeyreğine nazaran 1,7 puan azaldı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64 iken bayanlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

İş gücü tıpkı periyotta 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, bayanlarda ise yüzde 34,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,1

Tıpkı devirde 15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 21,1 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 18,5, bayanlarda ise yüzde 26 olarak varsayım edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bu yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran tarım dalında 139 bin kişi, inşaat dalında 36 bin kişi azalırken sanayi bölümünde 70 bin kişi, hizmet dalında 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1’i tarım, yüzde 21,8’i sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 56,3’ü ise hizmet bölümünde yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans devrinde işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti bu yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı kelam konusu devirde değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak belirlendi.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 56,3’Ü HİZMET KESİMİNDE YER ALDI

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran tarım dalında 139 bin kişi, inşaat kesiminde 36 bin kişi azalırken sanayi dalında 70 bin kişi, hizmet kesiminde 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1’i tarım, yüzde 21,8’i sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 56,3’ü ise hizmet bölümünde yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA MÜHLETİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,6 OLDU

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak iddia edildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.