Bakan Selçuk; ‘SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 400 bini geçti’

SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, COVID-19 pandemi döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkânı getirdiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Bir Takım Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun dahilinde yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını bildirdi.

Buna kadar; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, yönetimle ilgili para cezaları, iş kazası, iş hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, düşüncesiz ödenen kazanç ve aylıklardan doğan alacaklar ve Tahvil-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma dahilinde olacak.

Alacaklar geç kalma cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7256 sayılı Kanununun 3’üncü maddesi ile 4’üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) bulunan başvuru ve birincil ödeme süreleri, anılan maddelerde kayıtlı sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı. Böylelikle; yapılandırmadan muamele etmek isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine dek ödeyebilecek.

Bu kapsamda alacaklar geç kalma cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinebiliyor. Hem taksit taksit ödemeyi seçim edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşdeğer taksitle ödeme imkânı getiriliyor. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.

Bono-Kur prim borçları silinebilecek

SGK yapılandırma desteği Bono-Kurlulara da kayda değer avantajlar getirdi. Prim borcu bulunan Bağ-Kurluların borçlarını 01.02.2021 tarihine değin ödememeleri ya da yapılandırma kanunu dahilinde yapılandırmamaları halinde, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Ayrıca Tahvil-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 01.02.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve prim borcu asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenecek yeni tutar üzerinden 31.03.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.

GSS borçlarına ödeme kolaylığı

GSS prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine dek peşin ya da taksitler halinde ödenmesi durumunda, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.
Yine GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine değin kazanç testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna kadar açılış tarihinden itibaren güncellenebilecek. Kazanç testi sonucunda benzer hanede yaşamış ve aile içindeki geliri minimum ücretin 1/3’ünden az olduğu saptama edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

Adem Aslan
 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort beylikdüzü escort bostancı escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bahçelievler escort ankara escort bayan