AYM Fahrettin Altun’un yetkisini iptal etti

Tüzük Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı’nın “etkinlik” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetleme yetkisini anayasaya tutarsız bularak iptal etti.

Anayasaya kadar Anadolu Ajansı’nın özerk ve yayınlarının tarafsız olduğuna dikkat çekilen kararda, “Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına ast olan başkanlıkça denetlenmesi, ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır” denildi.

Ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine tarafından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan göre yayımlanan 14. No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İletişim Başkanlığı’nın yetkileri belirlendi. Kararnamenin 14. Maddesinde Anadolu Ajansı başlığı altında şu düzenleme getirildi:

“Bakanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en fazla 5 takvim sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

CHP, bu düzenlemenin anayasaya tutarsız olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle AYM’ye başvurdu.

DENETİM YETKİSİ ANAYASAYA AYKIRI

Yüksek Duruşma, düzenlemedeki İletişim Başkanlığı’nın A.A’nın “faaliyet” ve “Örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üstünde “denetim” yapma yetkisini anayasaya aykırı buldu. Duruşma, “Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir” şeklindeki ikinci tümce ile “Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir” ibareli üçüncü cümlenin de iptaline arar verdi.

AJANSIN TARAFSIZLIĞINI ETKİLER

Kararın gerekçesinde anayasanın 133. Maddesinde devlet göre halk tüzelkişiliği olarak kurulan haber ajanslarının özerk ve yayınlarının nesnel olduğuna ilişkin düzenlemeye işaret edildi. Kararda, şöyle denildi:

“Kuralın birinci cümlesinde ajansın bütçesinin yanı sıra faaliyeti, örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki denetimin de merkezi idare tarafından yapılması öngörülmektedir. Ajansın şirket olarak esas amacı, yurt içinde ya yurt dışındaki olaylarla ilgili doğru, ivedi, objektif, çağdaş haber ve resim, bakış ve multimedya istihbaratı yaparak bilgiyi basın ve yayın abonelerine ulaştırmaktır. Bu itibarla ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına yan olan başkanlıkça denetlenmesi, ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır. öte yandan Ajansın örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Başkanlığın denetim yetkisine sahip olması da Ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve başvuru formu konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından Anayasanın 133. Maddesinin üçüncü fıkrasında teminat altına alınan millet tüzel kişilerinden yardım görebilen haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”

Kararda, Ajansın denetimine ilişkin temel ilkeler ortaya konulmadan ve çerçeve çizilmeden Başkanlığa sınırları belirsiz bir alanı düzenleme yetkisinin verilmesinin, anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı düzenleme yetkisinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu kaydedildi. Kararda, “Anayasa koyucu tarafından CBK’ya tanınan asli bir yetkinin, başka bir yönetimsel işleme bırakılması olası değildir.” Denildi.

YÖNETİCİ TAYIN YOLLARINI BELİRLEYEMEZ

Anayasanın 133. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen haber ajanslarının özerkliğinin, Ajansın kendi yönetim ve örgütlenmesine ilişkin kararları alma ve kullanım konusunda zorunlu yetkiyle donatılmış olmasını ve Ajansın dış etkilere karşı korunmasını teminat altına aldığına muhabere edilen kararda, “Bu itibarla Ajansın yöneticilerinin tayin yollarının her yıl yenilenen kontrat ile belirlenmesi, Ajansın, Anayasa’nın anılan maddesi gereğince sahip olduğu özerkliği amaçsız kılmaktadır.” İfadesi kullanıldı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort bahçelievler escort gaziantep escort şirinevler escort kadıköy escort